Informacje - Oddział we Wrocławiu

2016.11.09

Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział we Wrocławiu zaprasza na szkolenie 14 grudnia 2016 r. ul.Piłsudskiego 74, sala 104, godz. 9.00 - 15.00 

Temat szkolenia: "Praktyczny wpływ przepisów ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw, na obrót nieruchomościami rolnymi.”

 

Prowadzący: mgr inż. Marian Brożyna były Dyrektor Wydziału Geodezji i Rolnictwa w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim.

 

Podstawa prawna :

 1. Ustawa  z dnia 14 kwietnia 2016r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2016 r.,  poz. 585).

 2. Zmiany w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016r., poz. 380).

 3. Zmiany w ustawie z dnia 19 października 1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2015r., poz. 1014, 1433 i 1830 oraz z 2016r. poz. 50).

 4. Zmiany w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego ( Dz. U. z 2012r., poz. 803).

 5. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016r. o zamianie ustawy o lasach (Dz. U. z 2016r., poz. 586)

 

 • Ustawa  o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw.

 1. Jakich gruntów dotyczy wstrzymanie sprzedaży.

 2. Jakie nieruchomości rolne Agencja Nieruchomości Rolnych może sprzedawać.

 • Zmiany w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny.

 1. Definicja gospodarstwa rolnego w Kodeksie cywilnym.

 2. Warunki przeniesienia własności nieruchomości rolnej.

 3. Nowe zasady zasiedzenia nieruchomości rolnej.

 4. Nowe zasady zniesienia współwłasności nieruchomości rolnej.

 5. Sprzedaż gospodarstwa rolnego zarządzona przez sąd.

 6. Zbycie spadku obejmującego gospodarstwo rolne.

 • Zmiany w ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

 1. Definicja nieruchomości rolnej w ustawie  i Kodeksie Cywilnym.

 2. Zasady sprzedaży nieruchomości przez Agencję.

 3. Ograniczenia w zbyciu nieruchomości po nabyciu ich od Agencji.

 4. Warunki jakie musi spełnić nabywca nieruchomości.

 5. Zasady dzierżawy i najmu nieruchomości rolnych.

 • Zmiany w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego.  

 1. Do jakich nieruchomości rolnych nie stosuje się przepisów ustawy.

 2. Definicja gospodarstwa rolnego w ustawie.

 3. Kto może być nabywcą nieruchomości rolnej.

 4. Nabycie nieruchomości rolnej w drodze decyzji.

 5. Zobowiązania nabywcy nieruchomości rolnej.

 6. Komu przysługuje prawo pierwokupu.

 7. Obowiązki spółek - właścicieli nieruchomości rolnych.

 8. Prawa Agencji do nabycia nieruchomości rolnych.

 9. Sposób ustalania wartości nieruchomości.

 10. Definicja gospodarstwa rodzinnego.

 11. Definicja pojęcia – rolnik indywidualny.

 12. Przypadki nieważności nabycia nieruchomości rolnej.

 • Ustawa o zamianie ustawy o lasach.

 1. Kiedy lasy państwowe mogą nabywać lasy i inne grunty.

 2. Sprzedaż nieruchomości leśnej prze osoby fizyczne.

 3. Wyłączenia z ograniczeń przy sprzedaży.

 4. Warunki skorzystania z prawa pierwokupu.

 5. Ustalenie wartości.

 6. Fundusz Leśny.

 • Wpływ ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego na obrót rolnymi  nieruchomościami samorządowymi (gminnymi i powiatowymi) skomunalizowanymi.

 • Stanowisko Krajowej Izby Notarialnej i Ministra Sprawiedliwości w sprawie stosowania zmienionych przepisów  ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

Koszt: 

 • 230 zł od osoby (członkowie SGP Oddział we Wrocławiu) -  płatne na konto.
 • 250 zł od osoby – pozostali uczestnicy  -  płatne na konto.

 

pobierz: kartę uczestnictwa w szkoleniu

 

2016.10.20

 

Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział we Wrocławiu zaprasza  Dolnośląskich  Geodetów na ,,DZIEŃ GEODEZJI'' obchodzony w ramach Wrocławskich Dni Nauki Techniki i NOT  w dniu 27 października 2016 r. o godz 13-tej w sali  Kominkowej 104 Gmachu NOT przy ul Piłsudskiego 74.

Referat ,,Historia rejestracji praw do nieruchomości na ziemiach polskich'' wygłosi dr Olgierd Kempa

Wręczenie legitymacji i Odznaczeń

 

2016.09.30

Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział we Wrocławiu zaprasza na szkolenie 9 listopada 2016 r. ul.Piłsudskiego 74, sala 104, godz.10.00 - 15.00 

Temat szkolenia: "Opracowanie wyników pomiarów geodezyjnych i aktualizacja baz danych w świetle obowiązujących przepisów." Szkolenie poprowadzi: Jerzy Biegalski

 

Program szkolenia:

 • import do C-GEO obiektów baz danych BDOT500, GESUT, EGiB zgodnych ze schematami z rozporządzeń w formatach GML, a także SWDE;
 • tworzenie obiektów mapy zasadniczej z danych pozyskanych z różnych źródeł (wyników pomiarów, danych wektorowych, rastrowych);
 • problematyka tworzenia poprawnych obiektów mapy zasadniczej;
 • eksport zaktualizowanych obiektów w formacie GML dla PZGiK;
 • poprawna interpretacja przepisów w zakresie błędów pomiarów, poprawek odwzorowawczych, odchyłek w obliczeniach powierzchni, tachimetrii, wcięciach, niwelacji, itd.;
 • wyrównanie ścisłe osnów pomiarowych poziomych, niwelacyjnych, przestrzennych, z obserwacjami satelitarnymi;
 • wykorzystanie usług sieciowych – dostęp do źródeł danych WMS (Geoportal i inne);
 • wymiana map rastrowych i wektorowych z programami CAD;
 • transformacje współrzędnych punktów, map i rastrów, przeliczenia międzyukładowe, układy lokalne.

 

Koszt: 

 • 130 zł od osoby (członkowie SGP Oddział we Wrocławiu) -  płatne na konto.
 • 150 zł od osoby – pozostali uczestnicy  -  płatne na konto.

 

pobierz: kartę uczestnictwa w szkoleniu

 

2016.09.27

Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział we Wrocławiu oraz Koło Terenowe Ziemi Trzebnickiej zapraszają na XXI Spotkanie Integracyjne Geodetów Ziemi Trzebnickiej 14.10.2016 r.

 

Więcej

 

zapisy i wpłaty za uczestnictwo (75zł):

kol. Tomasz Gierczak tel. 609 084 453

kol. Małgorzata Wajer tel. 605 305 815

kol. Robert Cichoński tel. 508 255 454

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

2016.09.15

Zarząd Oddziału SGP we Wrocławiu zaprasza na Zebranie Plenarne

Prezesów Kół Zakładowych, Terenowych i członków Zarządu Oddziału, które odbędzie się w dniu 20 września 2016r. we Wrocławiu przy ul. Piłsudskiego 74 w gmachu Domu Technika NOT o godz.15.00 sala 114.

 

2016.08.08

Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział we Wrocławiu zaprasza na 45 Jubileuszowy RAJD GONIOMETRU, pod patronatem Cezarego Przybylskiego, Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

 

Przesieka 16-18 września 2016 r.

Koszt za osobę 270 zł

Członkowie SGP 220 zł

Termin zgłoszeń i wpłat 20.08.2016 r.

Zapisy u organizatorów rajdu:

kol. Anna Mielnik tel. 695-808-097 lub 71/ 712-34-27

kol. Maria Woźna-Moskalik tel. 608-885-916 71/372-43-39

kol. Natalia Wolniewicz-Chłopaś tel. 603-247-811

lub na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (podać imię, nazwisko, pesel, adres zamieszkania do ubezpieczenia oraz załączyć potwierdzenie wpłaty)

Więcej

 

2016.07.20

Informacja:

Prezes Oddziału SGP we Wrocławiu informuje, iż podjęła decyzję o zorganizowaniu kursu przygotowującego do egzaminu na uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach 1 i 2.  

 

Warunkiem uruchomienia kursu jest zgłoszenie uczestnictwa co najmniej 20 osób w grupie.
 

Koszt uczestnictwa w kursie:

 • 950 zł dla Członków SGP Oddział we Wrocławiu (przy opłaconych składkach członkowskich),
 • 1250 zł dla pozostałych uczestników.

 

Pobierz karte uczestnictwa: tutaj

 

 

2016.06.21

 

Zapraszamy na Zebranie Zarządu Oddziału SGP,

które odbędzie się 29 czerwca 2016r. (środa) o godz. 16.00 w sali 218 budynku NOT.  Tematem zebrania jest podsumowanie 70-lecia SGP.

 

2016.06.21

Uroczyste obchody 70- lecia Stowarzyszenia Geodetów Polskich Oddziału we Wrocławiu pod Patronatem Marszałka Województwa Dolnośląskiego odbyły się w dniach 10-12 czerwca 2016 r.

                       

 Inauguracją obchodów było wyjazdowe posiedzenie – zebranie w dniu 10 czerwca 2016 r. Zarządu Głównego, pod przewodnictwem Prezesa Zarządu Głównego SGP Stanisława Cegielskiego. Gościliśmy we Wrocławiu w sali Kominkowej Gmachu NOT-u Członków Zarządu Głównego, Prezesów Oddziałów SGP, Członków Honorowych SGP, Gości z całej Polski.

 

 Więcej

 

Więcej

 

 Na zebraniu Zarządu Głównego omawiano bardzo istotne sprawy stowarzyszeniowe.

 

 Wyznaczono termin i miejsce 39 Krajowego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Geodetów Polskich, organizatorem będzie Oddział w Olsztynie.

 

 Z pośród zgłoszonych przez Oddziały kilku propozycji hasła przyszłorocznego Zjazdu wybrano hasło zaproponowane przez nasz Oddział: ,,Geodezja czy Geomatyka kierunek dla współczesnego geodety”.

 

 Po długich, kilku godzinnych obradach zasłużyliśmy na chwilę oddechu, spacer statkiem po rzece Odrze. Z muzyką, ze śpiewem na ustach, podziwialiśmy piękną panoramę miasta Wrocławia, oglądaną ze statku  DRIADA.  Późnym wieczorem wróciliśmy do hotelu Polonia.

 

 Więcej

 

Więcej

 

Więcej

2016.06.16

Zapraszamy na Zebranie Zarządu Oddziału SGP,

które odbędzie się 17 czerwca 2016r. (piątek) o godz. 16.00 w sali 218 budynku NOT.

 

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług oraz prowadzenia statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.